Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli
Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden
gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup,
maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI nın, ALICI ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı
belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması
Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ
Simge Barkod Teknolojileri – Mesut Çam
Adres : Perpa Tic. Merk. A Blok, Kat: 13, No: 2005, Okmeydanı, Şişli, İstanbul
Telefon : 0 532 506 06 33
mail : info@simgebarkod.com
MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak www.simgebarkod.com alışveriş sitesine üye olan kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme
şekli, vergi bilgileri, gümrük vergileri, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, Madde 3 te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış
fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir
ürün için ALICI nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre
içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce
bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim
edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun
ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya
ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI
ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 – İşbu sözleşme ile Türkiye harici, yurt dışından verilen siparişlerde kargo bedeli SATICI
tarafından karşılanmaktadır. Ürünlerin teslimi sırasında ülkelerin uyguladıkları tüm gümrük
vergileri ve masraflar alıcıya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi
gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICI nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve
defaten ödenir.
4.8 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk
olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI ya gönderilebilir. Bu tür
gönderimlerde (sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde ise) kargo giderleri SATICI tarafından
karşılanacaktır.
4.9 – Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde,
ALICI nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI ya
gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI ya aittir.
4.10 – İşbu ürün iade garantisi kapsamı müşteri almış olduğu kutular / siparişler / ürünlerde
kutuların tahrip olmamış etiketleri sökülmemiş, barkot ve kutu üzerindeki etiketlerin okunur
olması, ürün kutularının tarafımıza teslim edilememesi, faturanın bulunmaması, ürün iadesi
veya garanti koşulunu geçersiz kılar.
4.11- İşbu sözleşme, ALICI tarafından çevrimiçi sipariş verilmesiyle geçerli olacaktır.
MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden
itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre
içinde SATICIYA ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde
hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye
veya ALICI ya teslim edilen ürünün SATICI ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı
örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde
ürün bedeli ALICI ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal
yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI
tarafından karşılanır.
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve
programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı
kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf
malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının
açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca özel ölçü ve özel boyama teknikleriyle
üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda
tüketici cayma hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi
rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal
edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden
itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarınıı kabul etmiş
sayılacaktır.